آزمون تبار

روز یک‌شنبه مورخ هفدهم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و هشت، دومین مرحله از سری آزمون های علمی تبار در دبستان پسرانه امام حسین(علیه‌السلام) شماره یک سبزوار برگزار گردید.

این آزمون علمی که به صورت مستمر در طی سال در بین دانش آموزان مدارس امام حسین(علیه السلام) برگزار می گردد، به صورت هماهنگ با دیگر مدارس امام حسین(علیه السلام) خراسان رضوی در ساعت 9 در پایه‌های سه گانه ی آموزشگاه یعنی پایه های چهارم، پنجم و ششم آغاز گردید. در ابتدای این آزمون، جناب آقای پسندیده مسئول محترم نمایندگی مدارس امام حسین(علیه‌السلام) در شهرستان سبزوار به همراه جناب آقای کیوانلو مدیریت محترم آموزشگاه از چگونگی برگزاری این آزمون دیدن فرمودند. برگزاری این آزمون توانایی مقایسه رشد و عملکرد دانش آموز را به آموزگاران و مسئولین آموزشگاه می دهد.در ط.ل سال نقاط ضعف و قوت دانش آموزان تا مقدار زیادی با این آزمون ها مشخص می گردد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20